Osteopatiska behandlingar

Till människor erbjuder vi osteopatiska behandlingar. Osteopatin som behandlingsmetod är uppbyggd på tre grenar, den strukturella, den funktionella och den viscerala. Beroende på individ och symptombild kombinerar vi i våra behandlingar i stor utsträckning de tre grenarna. Vid en dysfunktion i kroppen går de kompensatoriska stråken ofta ganska långt, vilket gör att vi gärna behandlar stora delar av kroppen. Som vid våra djurbehandlingar används laser och chockvåg även till människor.

För mer information om osteopati, besök gärna osteopathogskolan.se